Прес-вакуумна сушильна установка для пиломатеріалів

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження: 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища. Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Прес-вакуумна сушильна установка для пиломатеріалів

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Деревообробка.

Основні терміни (ключові слова): Вакуум, сушіння деревини, прес-камера, швидкість сушіння, витрата енергії, температура, терморегуляція, економічність

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Для того, щоб деревина мала необхідні споживчі якості, її необхідно висушити до вологості 6-8%. При випаровуванні вологи з деревини поглинається багато тепла, що викликає необхідність застосування нагрівників (здебільшого електричних), які споживають багато енергії. Щоб деревина при висушуванні не деформувалась і не тріскалась треба сушити її під пресом. Крім того, для руху вологи від середини деревини до її поверхні необхідно створити температурний градієнт (всередині температура повинна бути вищою, ніж на поверхні). При недотриманні цієї умови сушка подовжується, а якість висушеного матеріалу погіршується.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонована установка призначена для сушки пиломатеріалів (обрізної дошки) у вакуумі під пресом. Вона дуже схожа на існуючі сушильні прес-вакуумні камери (їх можна взяти навіть за основу). Містить герметичну камеру паралелепіпедної форми, стальну кришку з еластичною діафрагмою та вакуумний насос.

Однак є й істотні відмінності.
Перша – нагрівник. У ньому використовується тепло, затрачене на випаровування вологи з висушуваних пиломатеріалів (це тепло циркулює по замкнутому контуру). Крім того його конструкція дозволяє створити температурний градієнт, який полегшує й прискорює сушку без застосування «пульсуючого» режиму.

Друга відмінність – пусковий пристрій, що дозволяє звільнити сушильну камеру від повітря після завантаження її пиломатеріалами. Невеликі конструктивні відмінності мають також деякі інші деталі.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Застосування рекуперації тепла та створення температурного градієнта відносно простим способом без застосування «пульсуючого» режиму.

Вкажіть очікувані області застосування Меблева промисловість, будівництво та багато інших галузей народного господарства (практично будь-яка галузь, де застосовується деревина).

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Зменшення затрат енергії (в кілька разів) та прискорення сушки деревини порівняно з найбільш досконалими способами.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Практично всі розвинуті країни.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Існує багато способів сушки деревини (пиломатеріалів). Найбільш досконалим вважається сушіння у вакуумі під пресом (при цьому скорочується тривалість процесу сушки, а отже – і витрата необхідного для цього тепла), і підвищується якість висушеного пиломатеріалу (дошки набувають майже ідеально рівної форми, відсутні тріщини). Однак, не зважаючи на очевидні переваги, такий метод залишається енергозатратним. Для компенсації витрати тепла на випаровування вологи застосовуються нагрівники (здебільшого електричні).

В пропонованій установці затрати енергії в кілька разів менші, порівняно з існуючими аналогами. Досягається це за рахунок рекуперації тепла, необхідного для випаровування вологи з деревини. Крім того в ній створюється температурний градієнт, що полегшує й прискорює сушку) без застосування «пульсуючого» режиму.

В найбільш досконалих установках застосовується складна мікропроцесорна терморегуляція. В пропонованій у цьому немає потреби (необхідну температуру з достатньою точністю можна підтримувати набагато простішим і дешевшим способом).

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Впровадження ідеї в практику й одержання винагороди.

Теги: