Прилад для відбору бджолиної отрути

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Закускін Юрій Геннадійович, 20 років

Контактний телефон, мейл: +380952221337, ZakuskinJ.G@meta.ua

Місце проживання, регіон: Запорізька обл., м.Оріхів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ОСГТ механізація с/г, зараз навчаюсь в Запорізькому КПУ, спеціалізація менеджмент організацій.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Прилад для відбору бджолиної отрути

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Бджільництво

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Мета винаходу – отримання чистої і максимально можливої кількості отрути при мінімально негативних впливах на бджіл, кількість розплоду і розвиток бджолиної сім’ї, зимівлю та на медозбір порівняно з відомими аналогами і прототипами.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Бджоли проходять, рухаючись на світло і запах матки, потрапляють на один із трьох секторів, їх б’є струмом, і вони крізь щілину жалять поліроване скло. У звичайній рамці для відбору бджолиної отрути електродами виступають натягнуті металеві дроти, на які сідають бджоли і їх прихвачує струмом. Хоча і використовують імпульсний струм, що дозволяє їм частково розслабити брюшко і залози з отрутою, але цього недостатньо. Для максимальної віддачі отрути бджоли повинні піддаватися дії струму декілька разів з переривами для повного розслаблення брюшка, щоб залози почали працювати в режимі «насоса». А повне розслаблення залоз під час перерв між дією струму настає, коли бджоли рухаються. Саме ці умови і втілені в конструкції прилада.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Застосування спеціальних коридорчиків у конструкції отрутоприймача обмежує рух бджіл, змушуючи їх рухатися прямолінійно, йдучи лапками лише по нижній основі коридорчика.

Вкажіть очікувані області застосування Любительські та промислові пасіки.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Використовуючи даний прилад і технологію відбору, ми зможемо отримати максимально можливу кількість отрути при мінімально-негативних впливах на бджолосім’ю. На відбір бджолиної отрути у приладі кліматичні умови не впливають, бо прилад ізольований від навколишнього середовища;відбір бджолиної отрути проводиться майже від усіх бджіл, а не від 15-20%, які захищають сім’ю при існуючих методах; відсутнє явище, коли бджоли через 40хв. звикають до дії струму і знову повертаються на відбираючу рамку, тим самим не даючи іншим бджолам віддавати отруту; завдяки створеним умовам для швидкого віддавання бджолиної отрути, відсутні випадки прополіскування відбиваючої рамки, що знижує якість продукції;конструкція прилада виключає можливість бджолам переміщуватися в один бік вулика, як це відбувається при використанні рамки для відбору бджолиної отрути; відсутній прямий контакт бджіл з полірованим склом, що зменшує забруднення отрути механічними домішками.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Всі магазини, ярмарки де продається пасічний інвентар.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Відомий пристрій для відбору отрути у бджіл, відпрацьованих на взятку, який складається з бджолоприймача, спорядженого волосяним подразником, виготовленого у вигляді пучка волосся, прикріпленого в шахматній послідовності між рядами до поточної частини проходу для бджіл і розміщених над отрутоприймачем. Недоліком пристрою є низька продуктивність. Джерело публікації аналога – а.с. 207351, 22.12.1966(2).

Найближчим аналогом за технічною сутністю до поставленого завдання для відбору бджолиної отрути запропонований пристрій, в який входить блок живлення, отрутоприймач і дроти. Отрутоприймач складається з пластмасового корпусу, на якому натягнуті дроти-електроди, під якими лежить скло. Він встановлюється у льотка на прильотній дошці. Бджоли, що входять чи виходять з вулика, проходять по склу з позитивними і негативними електродами, замикають їх ніжками і отримують удар струму. Після електродії вони жалять скло, на якому залишається отрута, вона швидко висихає. Вихід отрути в ідеальному випадку за шість місяців при 26-ти кратному відборі від однієї сім’ї становить від 3,7 до 4,4г.

Недоліком прототипу є невисока продуктивність, так як відбір отрути проводиться лише від 15% бджіл, що захищають сім’ю. Отрута має різні домішки, бо бджоли жалять як скло, так і металеві електроди, які розміщені над ним. Медозбір зменшується на 28%, а кількість розплоду – на 17% через багаторазове травмування бджіл струмом.

Джерело публікації аналога – Приходько Н.С., Ярошенко В.В., Писарева Е.В., Артемьева С.В. Продукты пчеловодства и мумие в медицине и косметике. Запорожье, 1993. – 187с.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Технічне рішення на основі спостережень та досліджень, яке конструктивно обґрунтоване та захищене авторськими правами.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту).
Номер поданої заявки а200700898 від 29.01.2007р. із встановленим пріоритетом. На даний момент патент на винахід готується до публікації.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Знайти зацікавлених людей у серійному виробництві мого приладу.

Теги: