Пристрій для очищення вихлопних газів автомобілів

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Гожевський Петро Леонідович
2. Контактний телефон, мейл
-
3. Місце проживання, регіон
Ярмолинці
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Ярмолинецький технологічний ліцей
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
-
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Пристрій для очищення вихлопних газів автомобілів
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Технології транспортування
8. Основні терміни (ключові слова)
Автомобіль, очищення, вихлопні гази
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
За останні десятиліття людство остаточно переконалося, що першим винуватцем забруднення атмосферного повітря є автомобіль. Автомобіль, поглинаючи настільки необхідний для протікання життя кисень, разом з тим інтенсивно забруднює повітряне середовище токсичними компонентами, що наносять відчутну шкоду всьому живому й неживому.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Сконструйовано пристрій, дія якого теоретично базується на поєднанні двох методів очищення, а саме:
1) Адсорбція шкідливих речовин в вугільному фільтрі.
2) Вологе очищення сажі та мілко дисперсних часточок важких металів.
Перший метод базується на природніх властивостях активованого вугілля поглинати вуглекислий газ(СО), окис азоту(NO), та альдегіди.
Другий метод досягається шляхом конденсування води в глушнику та попаданням її через нижні отвори до фільтру, що спричиняє зволоження адсорбенту, даючи змогу поєднати дію сухого та вологого фільтрів, вловлюючи сажу та бензпірен (канцерогени).
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що практично можливо поєднати два способи очищення відпрацьованих газів.
12. Вкажіть очікувані області застосування
Автомобілебудування
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Запропонована конструкція пристрою за рахунок своєї простоти конструкції та можливості заміни лише адсорбера суттєво може здешевити технічне обслуговування самого пристрою, а використання якісних матеріалів для виготовлення корпусу стійких до окислення подовжить термін його експлуатації даючи можливість монтажу його в новий глушник.
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Фільтри контактної дії: вимагають періодичної заміни фільтруючого матеріалу й розраховані на малі концентрації дисперсної фази при малій швидкості фільтрації, тобто мають порівняно малу продуктивність й економічно дорогі. Головним недоліком таких фільтрів є зміна в часі продуктивності, гідравлічного опору й ефективності вловлювання.
Електричні фільтри: для вловлювання в цих апаратах аерозольних часток розміром менше 1 мкм необхідна ретельна підготовка газів, які очищаються: попереднє (грубе) очищення, зволоження й охолодження газів, а також укрупнення зважених частинок. Це в свою чергу значно ускладнює схеми очищення.
16. Ступінь опрацювання розробки
креслення

Пристрій для очищення вихлопних газів автомобілів

Теги: