Пристрій для опріснення води

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061) 224-13-89, germanzp@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Пристрій для опріснення води

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: енергетика

Основні терміни (ключові слова): ротор, шнек, генератор струму, вал

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Для опріснення води тратять великі кошти за нагрів води до кипіння, тому є потреба у безпаливному ефективному пристрої, який дозволить опріснення здійснювати швидше та дешевше.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пристрій має спеціальний шнек, при проходженні через який вода має завихрення та високочастотні коливання, в наслідок чого у воді виділяється теплова енергія.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? При завихреннях та високочастотних коливаннях здійснюється віддача енергії воді частками (наприклад, нейтрино), які не мають статичної маси, але мають велику енергію.

Вкажіть очікувані області застосування Видобуток прісної води із морскої води.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Збільшується видобуток прісної води та зменшуються коштовні витрати на здобуток прісної води.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Збільшенні споживацькі якості цього пристрою дозволять йому мати великий успіх на ринку.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогічні пристрої менш ефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів цей проект залишається на рівні заявки на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Подана заявка на винахід в Укрпатент № 200606513.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури одержать цю інформацію і затратять кошти на втілення в життя цього проекту.

Теги: