Пристрій для переключення швидкостей редуктора

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович
Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", " Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Пристрій для переключення швидкостей редуктора

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): шестерні, вали, диски, канавки, шарики.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Такі пристрої на сьогоднішній день є складними у роботі, вони потребують спеціальних навиків для користування ними, помилки при користуванні ними спричиняють дуже негативні наслідки.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Запропонований пристрій у користуванні їм не дозволяє ніяких помилок по своїм конструкційним особливостям, при переключенні швидкостей маємо дуже простий поступовий рух валу вздовж його вісі і при цьому швидкості розташовані рівномірно у напрямку їх збільшення.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Запропонований пристрій не потребує пристрою зрівняння лінійних швидкостей при переключенні швидкості, переключення проходить у новому пристрої плавно і надійно при будь-яких швидкостях та обертальних моментах, цей пристрій простий та технологічний.

Вкажіть очікувані області застосування Автомобілебудування, верстатобудування.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Покращаться умови праці водіїв автомобілів та верстатників. ККД нового пристрою вищий, ніж старого.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Збільшені споживчі якості нового пристрою дають йому великий ринок.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів ця розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1762061, 1990.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що цю інформацію получать бізнесові структури і зроблять бізнесові кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: