Пристрій для протиковзання колес

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Закускін Юрій Геннадійович, 20 років

Контактний телефон, мейл: +380952221337, ZakuskinJ.G@meta.ua

Місце проживання, регіон: Запорізька обл., м.Оріхів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ОСГТ механізація с/г, зараз навчаюсь в Запорізькому КПУ, спеціалізація менеджмент організацій.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Пристрій для протиковзання колес

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Мета винаходу – створити просте та надійне пристосування для колеса, яке б збільшувало площу контакту колеса з дорожньою поверхнею, що в свою чергу б покращило прохідні властивості.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники.
Гусеницю, яка виготовлена із гуми на металевій чи текстильній кордовій основі, надіваємо на приводне колесо. У нижній частині між колесом та гусеницею по обидва боки, паралельно одне одному, вставляємо блоки розпорних валиків, які складаються із опорного та натягуючого валика, розміщених паралельно, до яких приєднані розпорки у вигляді трубок, які одним кінцем приєднані до блоків валиків, мають різні діаметри для повздовжнього переміщення одна в одній. Пружина застосовується для забезпечення стабільного натягу гусениці блоками розпорних валиків у випадках, коли колесо транспортного засобу перебуває над дорожньою поверхнею, або долає перешкоди. Для додаткового захисту від спадання і стабільного провертання гусениці навколо колеса, натягуючі валики мають циліндричну форму із виступаючими кромками, які входять у пази із внутрішньої частини гусениці. На опорні валики спирається колесо, яке натягує гусеницю під дією маси транспортного засобу натягуючими валиками, які знаходяться паралельно із опорними валиками у одному блоці, але під кутом відносно дорожньої поверхні. Обмеження переміщення приводного колеса по опорному валику необхідне, щоб запобігти спаданню гусениці. Для цього опорні валики мають циліндричну форму із кромками по краях. Колесо, провертаючись, приводить в рух саму гусеницю, яка рухається навколо колеса та натягуючих валиків і приводить в рух транспортний засіб.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Поставлена мета досягається завдяки застосуванню пристрою на основі гусениці, яка надівається на приводне колесо та фіксується блочним механізмом валиків, що і збільшує площу контакту з дорожньою поверхнею.

Вкажіть очікувані області застосування На всіх транспортних засобах у зимовий період.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Застосування даного пристрою для протиковзання колес зменшить аварійність у зимовий період та збільшить прохідні показники транспортного засобу по бездоріжжю.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Всі автомобільні ринки, магазини, сто і т.д.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Найближчим аналогом є блоки із цепків чи тросів, якими обмотують приводне колесо. Недоліками є створення вібрацій, дисбалансу, що негативно впливає на ходову частину транспортного засобу, можливе пошкодження поверхні колеса та утворення стороннього шуму. Але основним недоліком при застосуванні блоків із цепків чи тросів на колесі, є невелика площа контакту колеса з дорожньою поверхнею, що і не дає можливості збільшити прохідні властивості.
Джерело публікації аналога – журнал "Наука и жизнь", №12/2001.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Технічне рішення на основі спостережень та досліджень, яке конструктивно обґрунтоване та захищене авторськими правами.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту).
Номер поданої заявки u200900546 від 26.01.2009р. із встановленим пріоритетом. На даний момент патент готується до публікації.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Знайти зацікавлених людей у серійному виробництві мого пристрою.

Теги: