Пристрої та технічні рішення типу «Ноу-хау»

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Каленіченко Костянтин Миколайович,-64 р.

Контактний телефон, мейл: 050 2473507; (0552) 230353; kalina_kon@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Херсон, вул. Рабоча, 88, Україна, 73009

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова, спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", інженер-механік

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо 22 винаходи, 11 промислових зразків, ВДНХ СРСР срібло, бронза, НТО СРСР судобудівної галузі імені академіка А.Н. Крилова - диплом 1 ступеня, знак "Винахідник СРСР"

Назва пропонованої розробки (ідеї): Пристрої та технічні рішення типу «Ноу-хау»

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: див. додаток

Основні терміни (ключові слова): див. додаток

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? див. додаток

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. див. додаток

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? див. додаток

Вкажіть очікувані області застосуваннядив. додаток

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? див. додаток

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Усі розробки є новими з більш кращими показниками за усіма параметрами, а ніж аналоги, тому ринок може бути досить суттєвий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? див. додаток

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 19, 20 ; - новаційний проєкт - п.п. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ; - технічне рішення - п. 25

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). див. додаток

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Пошук інвесторів, інформація для виробників у різних галузях промисловості.

Теги: