Привід велосипеда

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Подлісецький Олександр Семенович, 64 роки.

Контактний телефон, мейл: моб: (050) 161 25 26; е-mail: podlisecki@rambler.ru

Місце проживання, регіон: Київська обл., м Бориспіль, вул. Котовського, 3, кв. 9.

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) СШРМ № 2 м. Фрунзе.

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо публікацій немає.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Привід велосипеда

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: транспортні засоби, які приводяться в рух мускульною силою людини.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Екологічно безпечний транспорт. Розв’язує такі проблеми привода велосипеда, як існування верхньої мертвої точки, а також змінна величина обертального моменту сили.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Педалі закріплені до рейок, що мають косі зубці, рейки встановлені з обох боків зубчастого колеса та зачеплені з ним, причому зубчасте колесо жорстко з’єднане з первинним валом, який має можливість вільно обертатися і переміщатися вздовж осі обертання. Ці переміщення передаються через карданний вал на вторинний вал, на якому закріплені два конусні зубчасті колеса. Вони поперемінно, залежно від переміщення валу, зчіплюються з вихідним конусним зубчастим колесом, що перебуває на осі заднього колеса.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Вдосконалення приводу велосипеда.

Вкажіть очікувані області застосування виробництво велосипедів.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Збільшення швидкості велосипедів.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) В Україні в 2003 р. реалізовано 560 млн. велосипедів.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогічні розробки мені не відомі.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Технічне рішення.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент України на корисну модель UA 52502 U.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Потребую допомоги у виготовлені дослідної моделі.

Теги: