Реактивно-водяний двигун магнітної дії

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Закускін Юрій Геннадійович, 20 років

Контактний телефон, мейл: +380952221337, ZakuskinJ.G@meta.ua

Місце проживання, регіон: Запорізька обл., м.Оріхів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ОСГТ механізація с/г, зараз навчаюсь в Запорізькому КПУ, спеціалізація менеджмент організацій.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Реактивно-водяний двигун магнітної дії

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Кораблебудування

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Мета винаходу – спростити конструкцію двигуна, збільшити ресурс роботи і коефіцієнт корисної дії.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. В робочій камері при заповнені її водою утворюється кільце. Магнітне поле, яке утворюється в катушці та підсилюється завдяки металевому стержню, проходить перпендикулярно крізь кільце, утворене водою, тим самим утворюючи в ньому індукційний струм. А за законами про магнітне поле і електромагнітну індукцію магнітне поле діє на провідник зі струмом з певною силою. Провідником виступає вода, яка і приводиться в рух. Завдяки проведеним дослідам силу перекачування води можна регулювати силою магнітного поля.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Поставлена мета досягається завдяки конструкції двигуна, яка розроблена на основі електромагнітної індукції.

Вкажіть очікувані області застосування Застосування на всіх човнах.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Використання даного винаходу зменшить ціну і кількість матеріалів на виготовлення двигуна і забезпечить великий ресурс роботи, так як у двигуні відсутні робочі органи чи механізми, на які б діяли сили тертя, за винятком корпусу самого двигуна.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) В кораблебудуванні.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Найближчим аналогом є електромагнітний магнітогідродинамічний двигун, який складається з прямокутного каналу, розташованого в перехрещеному електричному полю, дві стінки якого – ізолятори, а дві інші – електроди. Працює аналог за рахунок проходження струму через воду, яка виштовхується магнітним полем. Усі інші аналоги відрізняються не суттєво. Основним недоліком аналога є реакція відкладання різних речовин на електроди, що утворюються в результаті подавання струму на електроди. Це поступово зменшує коефіцієнт корисної дії двигуна.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Технічне рішення на основі спостережень, розрахунків та досліджень, яке конструктивно обґрунтоване та захищене авторськими правами.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту).
Номер поданої заявки а200800662 від 21.01.2008р. із встановленим пріоритетом. На даний момент патент готується до публікації.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Знайти зацікавлених людей для впровадження моєї розробки у виробництво.

Теги: