Ролер

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061) 224-13-89, germanzp@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Ролер

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Розважальні засоби.

Основні терміни (ключові слова): Шаровий шарнір, канавка, шарик.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Ролери, які на наш час широко використаються мають привід з дуже малим ККД.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. На запропонованому ролері платформа з осями колес зв`язана через шарові шарніри, які на головці мають замкнену канавку під кутом до вісі шарніру, в якій знаходиться виступ або шарик з боку чашки.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? ККД нового пристрою набагато більший.

Вкажіть очікувані області застосування Розважальні засоби.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Молоді люди одержать покращений розважальний засіб.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок великий, бо новий засіб має великі споживчі якості.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 2002657, 1991.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація стане відома бізнесовим структурам і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: