Ротаційно-пластинчастий компресор

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження: 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища. Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Ротаційно-пластинчастий компресор

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Компресорна техніка

Основні терміни (ключові слова): Компресор, вакуум, насос, економічність, екологічність, дистиляція, опріснення, холодильник, тепловий насос, кондиціонер

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Компресорні машини використовуються в багатьох галузях народного господарства: вакуумна техніка, холодильні машини, теплові насоси, кондиціонери, зрідження газів, опріснення морської води та багато інших.

Ефективність застосування цих машин залежить від ряду їх споживчих якостей, найголовніші з яких: економічність, екологічність, вартість, ресурс. Найбільш економічними вважаються поршневі машини. Але їх економічність обмежена, оскільки їх робота супроводиться великою кількістю поворотів та завихрень перекачуваного ними газу. Крім того ці машини складні, дорогі й мають обмежений ресурс. Ротаційно-пластинчасті машини, навпаки - конструктивно набагато простіші й дешевші. Але вони мають ряд недоліків, які знецінюють їхні переваги: низький ресурс, низька економічність, високий рівень шуму, незадовільна екологічність (перекачуваний газ забруднюється маслом). Ця обставина обмежує застосування ротаційно-пластинчастих машин.

У зв’язку з недостатньою економічністю поршневих машин побудовані на їх базі теплові машини (холодильники, теплові насоси) виконуються майже виключно парокомпресійного типу, який передбачає використання легкокиплячих рідин – частіше всього фреонів, а вони в усьому світі визнані екологічно шкідливими (вважається, що вони стимулюють розпад атмосферного озону).

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Суть пропонованої ідеї полягає в звільненні ротаційно-пластинчастих машин від головних їх недоліків: тертя ковзання кінців пластинок об поверхню циліндра і недотискування або перетискування перекачуваного (стискуваного або відсмоктуваного) газу.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Пластинки, як і в існуючих машинах, виходять з пазів ротора під дією відцентрової сили, але їх виліт обмежується не зіткненням з робочою поверхнею циліндра, а спеціальним механізмом – регулятором вильоту пластинок. Недотискування й перетискування газу усувається застосуванням системи адаптивності (пристосовуваності до умов роботи машини – тиску на вході й на виході). Система адаптивності може бути представлена двома типами: клапанним і безклапанним.

Вкажіть очікувані області застосування Вакуумна техніка, зрідження газів, опріснення морської води, консервація шляхом згущення рідких харчових продуктів (молока, фруктових соків), сублімація продуктів; холодильники, теплові насоси, кондиціонери повітряного типу; цукрова промисловість; наддув у дизелях та ін..

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Підвищення економічності перерахованих вище машин, а також економічної ефективності галузей, у яких ці машини застосовуються; зниження вартості холодильників та кондиціонерів, а також їх екологічна чистота за рахунок відсутності в них фреонів (можлива навіть повна відмова від останніх); здешевлення опрісненої води та збільшення її виробництва (і, отже, вирішення проблеми прісної води); зниження собівартості цукру; зменшення (на порядок) використання технічної води за рахунок її регенерації шляхом дистиляції та зменшення її вартості, а також ряд інших галузей.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Весь світ (в країнах з холодним кліматом використовується, переважно, опалення; в країнах з жарким кліматом – кондиціонування, в морських країнах – опріснення і т.д.).

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Поршневі компресорні машини складні й дорогі. Їх ресурс обмежений. Економічність хоч і найвища серед відомих машин, але для ряду випадків застосування, наприклад, для теплових машин, недостатня. Ротаційно-пластинчасті машини мають малий ресурс, створюють сильний шум, забруднюють перекачуваний газ маслом і неекономічні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Широкого впровадження в практику, створення нових галузей народного господарства та вдосконалення існуючих, у яких використовуються компресорні машини.

Теги: