Роторний метантенк

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Роторний метантенк

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Виробництво біогазу (альтернативна енергетика) і органічних добрив нового покоління (сільське господарство)

Основні терміни (ключові слова): Біогаз, добрива, перегній, глибина переробки, вихід біогазу, метаноутворюючі бактерії.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Якщо вносити в грунт сирий гній, то «працювати» він почне (набуде властивостей добрива) через кілька років. Метан, який при цьому утворюється, втрачатиметься. Якщо гній внести не відразу в грунт, а спочатку в метантенк (конструкцію, призначену для переробки гною), а в грунт внести продукт переробки гною в метантенку, то останній почне «працювати» практично відразу (точніше, з набагато меншою затримкою). Крім того в такий спосіб вдається зібрати й використати значну частину біогазу (метану та інших газів), що утворюється під дією метаноутворюючих бактерій.

Однак існуючі метантенки не дозволяють досягти глибокої переробки гною і, отже, високого виходу біогазу, оскільки останні перебувають у суперечності з продуктивністю метантенка. Крім того, по мірі накопичення в останньому перегною (продуктів переробки гною), його треба періодично зупиняти й чистити, а потім завантажувати свіжим гноєм. Кожна така зупинка викликає затримку в роботі метантенка як мінімум на 2 тижні, оскільки в свіжому гною вміст метаноутворюючих бактерій невисокий, і необхідний час для того, щоб вони розмножились до необхідної кількості, за якої метантенк розвиває достатню продуктивність.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонований метантенк дозволяє подолати згадану суперечність. Двотижнева затримка необхідна тільки при першому пуску, далі метантенк працює безперервно, без періодичних зупинок. Продуктивність його практично весь час макисимально можлива. Глибина переробки гною, а отже й якість одержуваного в такому метантенку добрива, а також вихід біогазу, теж максимально можливі.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Пропонований метантенк розвиває максимально можливу продуктивність і максимально можливий вихід біогазу. Якість одержуваного в такий спосіб добрива також максимально можлива – глибина його переробки – повна, завдяки чому воно поєднує переваги мінеральних (за енергійністю воно практично не поступається перед ними) та органічних (воно містить практично той же набір поживних речовин та мікроелементів, необхідних для рослин). Таке добриво являє собою порошок чорного, або темнокоричневого кольору, практично позбавлений запахів.

Вкажіть очікувані області застосування Сільське та комунальне господарство (переробляти можна не тільки гній від тварин, а й людські фекалії), а також альтернативна енергетика (біогаз, одержаний з допомогою таких метантенків, може замінити значну частину природного газу (а при достатньо економному використанні – практично повністю).

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Значне збільшення виробництва цінних органічних добрив, виробництво великої кількості біогазу, який дозволить зекономити значну кількість природного газу.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Практично весь цивілізований світ.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Ні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Реалізації ідеї та одержання винагороди.

Теги: