Роздрібнювачі

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Роздрібнювачі

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Пластикові технології

Основні терміни (ключові слова): Барабани, ріжучі кромки.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Багато валяється пластикових пляшок, з яких можна одержувати рідке паливо або після роздрібнення до потрібних фракцій пресувати нові пластикові деталі.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Два роздрібнювача із схожими конструкціями, але перший з них роздрібнює цілі пластикові пляшки, а другий слідом роздрібнює їх до фракцій, за допомогою яких вже можна пресувати нові деталі.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Ця розробка якісно виконує завдання і по першому варіанту, і по другому, ККД обох варіантів високий, а енерговитрати малі.

Вкажіть очікувані області застосування Видобуток рідкого палива та виготовлення нових деталей із роздрібнених пластикових пляшок.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Велика економія паливних ресурсів, зберігання енергії, одержання дешевих деталей з пластика, покращення екології.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ці великі споживчі якості цих роздрібнювачів дають їм великий ринок.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії заявок на винаходи.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявки на винахід в Укрпатент № 200710104 та № 200710105, 2007.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація дійде до бізнесових структур і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: