Розрахунок моменту старту ракети-носія

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Лиховид Юрiй Макарович

Контактний телефон, мейл: 0957143199

Місце проживання, регіон: м. Київ, Україна

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища. Львівський політехнічний інститут, інженер-електрик.

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Книга "Начала гіродинаміки", 2011р. Переможець конкурсу "Золота фортуна".

Назва пропонованої розробки (ідеї): Розрахунок моменту старту ракети-носія

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Космонавтика

Основні терміни (ключові слова): Космодром, ракета-носій, пускова система, момент запуску.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Відомо, що однією з проблем виводу обєктів на навколоземну орбіту є вибір місця для будівництва космодрому з максимально можливою географічною широтою його розташування на поверхні планети Земля. Тому усі "космічні держави" намагаються розташувати космодром ближче до екватора. Наприклад, в даний момент КНР будує космодром на острові Хайнань - найбільш південній точці своєї території. Це дає можливість економити ракетне пальне та виводити на орбіту корисний вантаж більшої маси. При цьому не враховують вплив на умови старту таких факторів, як фаза Місяця (припливи та відпливи), та місцевий час запуску.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Створена комп'ютерна програма для розрахунку моменту МЧЗ (місцевого часу запуску) ракети носія, що враховує фазу Місяця, координати розташування Землі відносно Сонця та інших планет. Вихідні дані - місцевий час запуску ракети-носія на навколоземну орбіту.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Впровадження запропонованої технології запуску дозволяє економити до 2% ракетного пального.

Вкажіть очікувані області застосування Космонавтика.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Основний ефект економічний.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Не маю уявлення.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги не відомі.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Комп'ютерна програма.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Ноу-хау.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Освоєння космосу та колонізація планети Марс.

Теги: