Розробка веб-сайту «Віртуальний музей інформатики»

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Чечель Анна Вадимівна
Науковий керівник: Мукій Таїсія Володимирівна, tai4ka_88@mail.ru
Харків
учениця 10 класу Харківської гімназії № 14
-
Розробка веб-сайту «Віртуальний музей інформатики»
Інформаційні технології
Веб, інформатика, історія
В основу дослідження було покладено гіпотезу про те, що розробка web-сайту «Віртуальний музей інформатики» з використанням сучасних можливостей web-технологій дозволить в науковому, наочному, цікавому для дітей вигляді презентувати інформацію про історію обчислювальної техніки та підвищити їх вмотивованість та якість знань з тематичного блоку «Історія інформатики».
Аналіз існуючих web-сайтів з тематики «Історія розвитку обчислювальної техніки»; дослідження сучасних web-технологій для здійснення реалізації проекту; дослідження вкладу українців у розробку ЕОМ та розкриття його сутності; створення web-сайту у вигляді віртуального музею інформатики; розробка таких мультимедійних засобів, які наочно і динамічно продемонструють історію розвитку комп’ютерних технологій.

Розробка веб-сайту «Віртуальний музей інформатики»

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що на базі сучасних web-технологій створений web-сайт з інтерактивними елементами у вигляді віртуального музею інформатики, а також розроблені та експериментально перевірені такі мультимедійні засоби, які наочно і динамічно продемонструють історію розвитку комп’ютерних технологій у навчально-пізнавальному процесі.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що створений сайт «Віртуальний музей інформатики» з інтерактивними та мультимедійними елементами може бути використаний для більш повноцінного інтенсивного вивчення учнями та студентами теми «Історія розвитку обчислювальної техніки». Матеріали також сприятимуть підвищенню їх вмотивованості та якості знань.
Апробація web-сайту у навчально-виховному процесі Харківської гімназії №14, а також її діагностика та аналіз показує істинність нашої гіпотези та ефективність нашої розробки у вирішенні проблеми вмотивованості, а також якості вивчення даної теми серед вихованців загальноосвітніх навчальних закладів. Таким чином створений сайт «Віртуальний музей інформатики» з інтерактивними та мультимедійними елементами може бути використаний для більш повноцінного, інтенсивного, детального, ефективного вивчення учнями та студентами теми «Історія розвитку обчислювальної техніки».
-
-
інноваційний проект
-
-

Теги: