Розвиток інфраструктури на о. Зміїний (Одеська обл.)

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Мельник Андрій Михайлович, 27

Контактний телефон, мейл: 8 (097) 101 81 71, a_mel@meta.ua

Місце проживання, регіон: с. Петрівське, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища, НАДУ, "Державне управління"

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо відсутні

Назва пропонованої розробки (ідеї): Розвиток інфраструктури на о. Зміїний (Одеська обл.)

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Будівництво

Основні терміни (ключові слова): біонічна башта, автономність, інфраструктура

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? На сьогоднішній день Румунія претендує на визнання о. Зміїний таким, що може бути включений до території Румунії через відсутність з боку України дій, направлених на його заселення і розвиток відповідної адміністративно-господарської інфраструктури.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Розвиток інфраструктури на основі розробок іспанських архітекторів з проектування і будівництва так званих «біонічних башт», які є енергетично та інфраструктурно автономними і дають змогу значній кількості населення жити і працювати на обмеженій території.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Наукова: впровадження нових підходів і методів в архітектурі, енергетиці (альтернативність), життєзабезпеченні.
Технічна: впровадження нових технологій в будівництві, енерговиробництві, опріснюванні і очищенні води, переробці відходів тощо.
Споживча: новий підхід до розв’язання питань забезпечення роботою, житлом, енергією і т.д.

Вкажіть очікувані області застосування Cтворення на о. Зміїний офшорної зони зі розбудовою «бізнес-містечка», розміщення комунікаційних, фінансових центрів, дослідницьких лабораторій і т.д.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Економічний: забезпечення бюджетних та інших надходжень в економіку України від комерційної, туристичної, комунікаційної, інфраструктурної та іншої діяльності, організованої в межах о. Зміїний.
Наукові: емпіричні дослідження наукових розробок і рішень, які можуть впроваджуватися у рамках проекту (в т.ч. дослідження співжиття відокремлених соціальних груп та відокремленої економічної системи).
Технічні: перевірка дієвості та ефективності впроваджених наукових розробок і рішень.
Соціальні: забезпечення населення України роботою, житлом та дозвіллям тощо.
Екологічні: реалізація проекту дасть змогу відстежити вплив подібних структур на навколишнє середовища та взаємодію з ним.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) При проектній чисельності населення башти на рівні 100 тис. осіб, створенні пільгових офшорних умов здійснення діяльності в межах о. Зміїний, а також диверсифікації господарської діяльності, можливо порівняння фінансових надходжень з іншими офшорними зонами. Діяльність у межах зони буде доступна як для вітчизняних, так і (переважно) для закордонних суб’єктів господарської діяльності.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогом є проект будівництва аналогічної башти в Китаї (посилання: www.membrana.ru/articles/technic/2002/05/23/020200.html)

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ІДЕЯ

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Власне споруда — Іспанія (www.torrebionica.com). Інших даних немає.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Зацікавленість з боку потенційних вітчизняних і закордонних інвесторів, державних органів (в тому числі центральних), населення України. Ініціювання широкого обговорення даної ідеї. Хотілося б оприлюднити її в засобах масової інформації.

Теги: