Рухоме колесо Анісімова

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Анисимов Михайло Львович

Контактний телефон, мейл: 380 93 5741270

Місце проживання, регіон: Сумська обл., с-ще Жовтневе

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) cередня

Назва пропонованої розробки (ідеї): Рухоме колесо Анісімова

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: механіка

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Новітнє бачення проблем енергетики, зняти закомплексованість та упередження з даного питання, побачити перспективу у набутті енергонезалежності від будь кого.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Є чітка ідея та конструктивна пропозиція винайденого мною механізму, який за допомогою прийнятих фізичних законів (а саме пружності та статики), розкриває нові шляхи вирішення одвічної проблеми ЕНЕРГІЇ.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? АЛЬТЕРНАТИВА

Вкажіть очікувані області застосування Повсемісно. Шлях за доопрацюванням.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Всі вище названі.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Аналізуючи той чи інший товар вважаю це пререгативою бізнес структур.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? не відомі

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея, технічне рішення. Оскільки не маю інженерної освіти, то конче потребую фахової допомоги щодо конструктивних рішень.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). винахід

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Розвитку

Теги: