Самогравітаційна турбіна

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Цюренко Валентин Андрійович

Контактний телефон, мейл: тел. (044) 46 76 68

Місце проживання, регіон: Україна, Київ, вул. Сабурова, 17, кв. 161

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Середня — 1955 рік, ТУ-2 — 1956, ЛЕН. УЧКОМБІНАТ — 1958

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Наукова розробка “Совмещение двух направленных движений в одной плоскости” — Свідоцтво № 9699, 05.04.2004; наукова праця «Динаміка “Сумісництво рухів”» — Свідоцтво №12930; 28.04.2005; збірка наукових статей “Всесвіт” – Свідоцтво № 15425

Назва пропонованої розробки (ідеї): Самогравітаційна турбіна

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Механіка, розроблено до галузей техніки: космічної, авіаційної, автомобільної, залізничної, пароплавної, побутової та енергетичного машинобудування.

Основні терміни (ключові слова): Самогравітаційна турбіна – однотурбінна, самогравітаційна турбіна – двотурбінна, безкільовий літальний апарат, механізм маневрування БКЛА, Механізм вертикальних зльоту та посадки БКЛА.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Виробництво сучасної техніки разом з самогравітаційною турбіною забезпечує економію палива, а за розробкою турбін електротурбінами надає можливість рухатися апаратам без палива.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Основу винаходу становить сумісництво рухів. Рух тіла в газовому та рідкому середовищах без опору, турбіни самогравітаційної турбіни будуються як електротурбіни.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Ці винаходи надають можливість державам, які не мають власних природних родовищ нафти та газу забезпечити себе енергоносіями.
Ефекти: економічні, технічні, екологічні та соціальні, тому що розвиток цієї галузі промисловості забезпечить створення нових робочих місць.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Розробці пропонованих винаходів передувала розробка теорії, тобто відкриття нових законів сумісництва рухів.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея, технічне рішення, креслення.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патенти на корисні моделі.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Розробка дослідного зразка на автомобілі, а далі — патентна лава на побудову таких апаратів.

Теги: