Швидкісна коляска для інвалідів

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Швидкісна коляска для інвалідів

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: М`язові транспортні засоби.

Основні терміни (ключові слова): Диск-редуктор, синусоїдальна канавка.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? В наш час нема швидкісних інвалідних колясок з м`язовим приводом.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. На будь-яку інвалідну коляску на зручному для людини рівні встановлюється дисковий редуктор, який має замкнену синусоїдальну канавку, в якій знаходиться виступ колеса.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Кількість періодів цієї синусоїдальної канавки є передавальним числом цього редуктора (воно може бути від 2 до 35). Цей пристрій має великий ККД, малі габарити та малу вагу, простий та технологічний у виготовленні.

Вкажіть очікувані області застосування Швидкісні інвалідні коляски.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Інваліди одержать дуже приємний для них транспортний засіб.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Багато інвалідів схочуть придбати цей редуктор та встановити його на своїй колясці, а нові коляски будуть виготовлятися з таким редуктором.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів ця розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 2000243, 1990.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесовим структурам стане відома ця інформація і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: