Система моніторингу «HeatCAM»

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Омельяненко Віталій Анатолійович
2. Контактний телефон, мейл
techtransfergroup@gmail.com

3. Місце проживання, регіон Суми
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Система моніторингу «HeatCAM»
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Механіка, двигуни та насоси, освітлення, опалення
8. Основні терміни (ключові слова):
автоматизована система, режими теплозабезпечення, моніторинг
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Метою даного проекту є підвищення енергоефективності та якості послуг з теплопостачання закладів соціально-культурної сфери з централізованим теплозабезпеченням.
Проект спрямовано на вирішення прикладної проблеми зниження витрат енергетичних ресурсів в системах теплозабезпечення об’єктів соціально-культурного та побутового призначення бюджетного утримання (дитячі садочки, учбові заклади, медичних установ, житлові будинки і т.і.тощо) шляхом регулювання режимів теплозабезпечення на стороні споживача з урахуванням погодних умов та графіку роботи закладу.
Розроблено автоматизовану систему моніторингу та управління тепрлозабезпеченням будівель «HeatCAM», що представляє собою апаратно-програмний комплекс для автоматизованого керування режимами систем теплозабезпечення об’єктів соціально-культурного та побутового призначення.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Апаратну частину складає спеціалізоване обладнання (термінали для збирання даних моніторингу, лічильники теплової енергії з цифровим виходом, а також датчики температури та тиску). Програмна частина реалізована у вигляді web-орієнтованої інформаційної системи (web-сервісу) з авторизованим доступом.
Використання системи «HeatCAM» потребує оснащення системи теплопостачання закладу соціально-бюджетної сфери лічильниками теплової енергії з цифровим виходом, а також датчиками температур та тиску.
Система «HeatCAM» реалізує функції моніторингу показників функціонування теплової мережі з урахуванням погодних умов, визначення необхідної кількості теплової енергії на наступну добу в залежності від погодних умов та режиму роботи закладу, а також формування звітної документації. Дана система є інструментом підтримки прийняття рішень при регулюванні теплозабезпечення будівель на стороні споживача.
Впровадження системи «HeatCAM» дозволяє здійснювати ефективний енергетичний менеджмент з метою реалізації задач енергозбереження при споживанні теплової енергії об’єктами соціально-культурного та побутового призначення.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Система «HeatCAM» здійснює моніторинг та управління режимами теплозабезпечення будівель віддалено через Інтернет та з використанням сучасних бездротових систем передачі даних, внаслідок чого регулювання здійснюється в режимі реального часу.
12. Вкажіть очікувані області застосування
Планується впровадження системи «HeatCAM» для об'єктів соціально-культурного призначення (зокрема закладів освіти та культури). Система «HeatCAM» може бути впроваджена на будь-яких підприємствах, організаціях з централізованим опаленням та встановленим фіксованим графіком роботи закладу.
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Система моніторингу «HeatCAM» має значний потенціал комерціалізації у різних організаціях, зацікавлених у підвищенні власної енергоефективності та мінімізації витрат на споживання енергоресурсів. Економічний ефект від впровадження можна оцінити опосередковано через економічну ефективність енергозберігаючих заходів.
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Аналогами системи моніторингу «HeatCAM» за функціональними можливостями є: MiCON Systems, система Теплоком, програмне забезпечення "SEMPAL Device Manager", які здійснюють віддалений моніторинг датчиків, вимірювальних приладів з використанням технології передачі даних GSM.
Аналогічні системи використовують закритий протокол передачі даних на сервер, та орієнтовані на один з існуючих типів лічильників теплової енергії.
Запропонована система «HeatCAM» використовує відкритий протокол взаємодії лічильника з комп’ютером та може бути застосована до усіх типів лічильників теплової енергії з цифровим виходом.
16. Ступінь опрацювання розробки
• технологія
• інноваційний проект
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
Комп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система моніторингу та прогнозування тернаабезпечення будівель «HeatCAM»» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №51229, 18.09.2013)
Система «HeatCAM»

Теги: