Сміттєприбиральна машина

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061) 224-13-89, germanzp@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Сміттєприбиральна машина

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Комунальна техніка

Основні терміни (ключові слова): Компресори.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Люди без спеціальної техніки не встигають прибирати сміття, сміттєприбиральні машини, що є в нас у великій кількості малоефективні, потрібні нові - високоефективні.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Мною винайдені дві "Роторні машини", ці винаходи за принципом роботи принципово не відрізняються. Це дуже ефективні компресори, за допомогою яких можна засмоктувати повітря практично з усяким сміттям, що завжди валяється.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Конструкція така, що сміття не може потрапити між барабанами чи ще кудись, а разом із повітрям засмоктується і вже в самій машині пресується і складається автоматично.

Вкажіть очікувані області застосування Для прибирання сміття.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Ніде не буде валятись сміття, люди зможуть займатись більш кваліфікованою працею, ніж прибирання сміття, покращиться екологія.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії заявок на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявки на винаходи в Укрпатент № 200702294 та № 200702568, 2007.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація дійде до бізнесових структур, які зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: