Спосіб очищення біогазу

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Задоєнко Олексій Вікторович, 35 років
2. Контактний телефон, мейл
bars-don@ukr.net
3. Місце проживання, регіон
Донецька область, м. Донецьк
6. Назва пропонованої розробки (ідеї) Спосіб очищення біогазу
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить Механіка, двигуни та насоси, освітлення, опалення
8. Основні терміни (ключові слова)
біогаз, очищення
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Отримання метану, амонійної селітри із біогазу та інших сполук, які можна використовувати в хімічній промисловості
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Біогаз, отриманий внаслідок анаеробного бродіння, очищується шляхом дії вуглецю, аміаку та сірководню з розчинами, та отримується метан 95-99%
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Дешевше ніж очищення біогазу за допомогою фільтрів та води. Отримуються додаткові сполуки, які використовуються як добриво та, як допоміжні речовини, у хімічній галузі
12. Вкажіть очікувані області застосування
Сільське господарство, комунальне господарство
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Екологічні-менше викиду аміаку внаслідок бродіння гною, використання продуктів харчування з простроченим строком зберігання(зменшення об'єму ТПВ)
16. Ступінь опрацювання розробки
• ідея
• модель
• технологія

Теги: