Спосіб повірки масштабних перетворювачів напруги

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Бутенко Олег Григорович; 1955 р.

Контактний телефон, мейл: службовий телефон/факс 526-36-69; домашній телефон 560-51-54; електронна пошта: butenkoog@list.ru

Місце проживання, регіон: Харківське шосе, 180/21, кв. 343, м. Київ, 02121, УКРАЇНА (UA);

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) КПІ; ЕЕФ; техніка високих напруг

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Журнал "Вимірювальна техніка", різні конференції, тематика - електровимірювальна техніка.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Спосіб повірки масштабних перетворювачів напруги

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Електроенергетика:
- облік електроенергії → повірка високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги, що використовуються для обліку електроенергії;
- високовольтні електричні випробування → повірка високовольтних вимірювальних подільників та трансформаторів напруги, що використовуються для визначення значень випробувальних напруг, як змінної так і постійної сили струму.

Основні терміни (ключові слова): повірка; масштабний перетворювач напруг.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Спосіб дозволяє калібрувати, повіряти та атестувати різні вимірювальні високовольтні подільники та трансформатори напруги, як змінної так і постійної сили струму, без застосування громіздкої, численної бази еталонних (зразкових) вимірювальних високовольтних подільників та трансформаторів напруги.

Майже для всіх класів напруги ( 3 кВ; 6 кВ; 10 кВ; 15 кВ; 20 кВ; 24 кВ; 27 кВ; 35 кВ; 110 кВ; 150 кВ; 220 кВ; 330 кВ; 500 кВ; 750 кВ → ГОСТ 1516.1 та ГОСТ 1516.3), на обліку електроенергії стоять поряд, в фазах: А, В та С, по 3-и вимірювальні трансформатори напруги, які необхідно повіряти, не рідше, ніж раз на 4-ри роки.

Найбільша, найпоширеніша та найчисельніша група трансформаторів напруги належить до класів напруги 3 кВ; 6 кВ та 10 кВ. Це більш ніж 85% усіх трансформаторів напруги, усіх класів напруги.

Ці вимірювальні трансформатори напруги знаходяться здебільше безпосередньо на балансі промислових споживачів електроенергії, хоча і на балансі інших підприємств їх достатньо.

Їх демонтаж і доставка в метрологічну лабораторію для повірки, з наступною доставкою назад, на місце експлуатації та монтажем - саме по собі, не з легких і дорогих. Стрімко зростає вірогідність виходу з ладу трансформатора напруги, що повіряють. Крім того, після демонтажу-монтажу необхідно проводити високовольтні випробування ізоляції трансформатора напруги на місці експлуатації, це теж нелегко та дорого.

Доставка робочих еталонів (зразкових трансформаторів напруги) на місце експлуатації робочих трансформаторів напруги та назад, у метрологічну лабораторію, це теж нелегко та дорого. Стрімко зростає вірогідність виходу з ладу робочих еталонів (зразкових трансформаторів напруги).

Робочі еталони (зразкові трансформатори напруги) треба придбати, атестувати, зберігати, утримувати, транспортувати, експлуатувати, це теж нелегко та дорого. Розробка та виготовлення компаратора для повірки високовольтних масштабних перетворювачів напруг змінної сили струму, без застосування робочих еталонів (зразкових трансформаторів напруги), вирішує усі вищезгадані проблеми. Можливість калібрувати, повіряти та атестувати різні вимірювальні трансформатори напруги, без застосування громіздкої, численної бази еталонних (зразкових) трансформаторів напруги значно розширює коло потенційних замовників цих компараторів. Це територіальні органи, розробники та виробники трансформаторів напруги, експлуатаційні та випробувальні організації.
Впровадження патенту України № 85749 від 25.02.2009 р. дозволить бути першими, та у продовж десятиліть контролювати ринки виробництва та збуту цих компараторів та ринки їх застосування і експлуатації, як на Україні так, при необхідності, і в інших державах.

Аналогічна продукція необхідна регіональним метрологічним центрам, відомчим метрологічним службам, виробникам високовольтних масштабних перетворювачів напруги та трансформаторів напруги змінної та постійної сили струму, обленерго, райенерго, високовольтним магістральним та регіональним електричним мережам, організаціям, що експлуатують високовольтні масштабні перетворювачі напруги та трансформатори напруги змінної та постійної сили струму.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Вимірювання без застосування еталонів → визначення значень коефіцієнтів ділення та трансформації любих високовольтних подільників та трансформаторів напруги, як змінної так і постійної сили струму.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Подібні пристрої для вимірювань під високою напругою серійно випускаються за кордоном, наприклад фірмою «Tettex» та коштують сотні тисяч доларів.
Однак і ці пристрої не дозволяють обійтись без застосування громіздкої, численної бази еталонних (зразкових) високовольтних масштабних перетворювачів напруги та трансформаторів напруги змінної та постійної сили струму.
Спосіб, що пропонується принципово виключає необхідність застосування громіздкої, численної бази еталонних (зразкових) високовольтних масштабних перетворювачів напруги та трансформаторів напруги змінної та постійної сили струму, що значно збільшує коло потенційних замовників. Утримання та обслуговування великого парку дорогих, громіздких, численних (для класів напруги → 3 кВ; 6 кВ та 10 кВ) еталонних (зразкових) високовольтних масштабних перетворювачів напруги та трансформаторів напруги змінної та постійної сили струму - дуже дорого та багатьом економічно невигідно. А один прилад, який вирішує ті ж задачі без застосування громіздкої, численної бази еталонних (зразкових) високовольтних масштабних перетворювачів напруги та трансформаторів напруги змінної та постійної сили струму, забажають мати багато хто, так як це економічно вигідно.

Вкажіть очікувані області застосування Електроенергетика

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Зовсім новий спосіб!

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Тисячі в Україні та сотні тисяч за кордоном...

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Необхідна точність вимірювання високих електричних напруг досягається завдяки застосування подільників високих електричних напруг різних типів, як під час вимірювання високих електричних напруг постійної сили електричного струм так і під час вимірювання високих електричних напруг змінної сили електричного струм. Це особливо актуально (підчас грошових розрахунків між виробниками, транспортерами, постачальниками та споживачами електроенергії) при обліку електроенергії на високій напрузі змінного струм, що використовується все частіше. Це не менш актуально при вимірюванні значень високих випробувальних напруг постійної сили електричного струм, підчас високовольтних випробувань всього електрообладнання. Велике розмаїття типів подільників напруг (вимірювальних трансформаторів напруги) приводить к великому розмаїттю способів визначення значень їх коефіцієнтів ділення. Визначення значень коефіцієнта ділення подільника напруги шляхом вимірювання значень його високої вхідної, низької вихідної напруг з послідуючим їх діленням одне на друге приводить до необхідності вирішення тієї ж задачі - вимірювання значення високої електричної напруги.

До способів, що найбільш та широко використовуються належать способи, що використовують робочі еталонні подільники напруг, значення коефіцієнтів ділення яких відомі та використовуються підчас розрахунків значень коефіцієнтів ділення подільників напруги, що повіряють. Недоліком таких способів є необхідність наявності таких еталонних подільників напруги, зі значеннями коефіцієнтів ділення, які відомі з більшою точністю ніж та, що потрібна для подільників напруги, що повіряють.
Необхідність наявності еталонних подільників напруги з високими метрологічними характеристиками, які треба регулярно визначати (не рідше ніж раз у 4-и роки) з використанням ще більш точних еталонних подільників напруги (державних еталонів) приводить до значних витрат, які пов’язані з придбанням, зберіганням та постійним метрологічним забезпеченням (атестація, повірка - не рідше ніж раз у 4-и роки) численної, габаритної еталонної бази.

Спосіб визначення значень коефіцієнтів ділення подільників напруги, що повіряють, без застосування еталонних подільників напруги з високими метрологічними характеристиками, пропонується вашій увазі.
Зовсім новий, принципово інший «Спосіб повірки масштабних перетворювачів напруги», що надає, принципово недосяжні раніше, суттєві переваги, в тому числі і економічні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо)
Технічне рішення, технічне завдання на виготовлення, аналіз точності та основних складових похибок, перелік основних комплектуючих.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент України № 85749 від 25.02.2009 р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Завершення НДДКР, з послідуючими доведенням розробки до промислового рівня, виробництво та реалізація.

Теги: