Спосіб стиснення файлів зображення

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Спосіб стискування файлів зображення

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Цифрова фотографія та цифрова відеотехніка

Основні терміни (ключові слова): Ємність матриці, розмір файла, ступінь стиснення, втрати інформації, розділення, чіткість, тональні спотворення.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Якщо ємність матриці цифрового фотоапарата становитиме 10 Мп (мегапікселів), а зображення буде записуватись у форматі RAW (необробленому, нестиснутому), то розмір файла становитиме 30 Мб (мегебайт). Якщо файл зображення записати в форматі JPEG, найбільш поширеному в цифровій фотографії, то його розмір зменшиться на порядок (при високій якості зображення він становитиме 2-3 Мб). Але в цьому форматі зображення записується зі втратами інформації (знижується чіткість, втрачаються дрібні деталі, виникають значні тональні спотворення – порушення правильності передачі світлоти деталей об’єкта знімання).

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонований спосіб стискування файлів зображення дозволяє змен-шувати розмір останніх на порядок порівняно з форматом JPEG і на 2 порядки порівняно з форматом RAW практично без втрат інформації (чіткість зображення в стиснутому файлі залишається такою ж, як і в нестиснутому, можливі незначні тональні спотворення, набагато менші, ніж у форматі JPEG

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Принципово інший підхід до способу стискування файлів зображення, який дозволяє підвищити ступінь стискування без втрати інформації.

Вкажіть очікувані області застосування Фото- та кіномистецтво, документальна, наукова та інша фотографія й відеотехніка.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Підвищення якості записуваного зображення, збільшення кількості записаних знімків на порядок порівняно з форматом JPEG, або на 2 порядки порівняно з форматом RAW, на носій з таким же обсягом і, як наслідок, розширення застосування цифрової фотографії та цифрового відеозапису.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Весь цивілізований світ.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Формати RAW та JPEG. Перший дозволяє записувати зображення високої якості, але з великим обсягом файлів. Другий – стискувати розмір файла зображення на порядок (порівняно з форматом RAW), але зі втратами інформації. Порівняно з пропонованим способом він прогає в ступені стискування на порядок.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея (не готовий формат, а принциповий підхід до напряму роботи).

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Революції в цифровій фотографії та цифровій відеотехніці, й одержання заслуженої винагороди.

Теги: