Спосіб виробництва механічної енергії взаємодією постійних магнітів

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Петренко Володимир Миколайович

Контактний телефон, мейл: (050) 6563532

Місце проживання, регіон: м.Суми

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища, Сумська філія Харківського політехнічного інституту, машинобудівний факультет

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Так. Технологія машинобудування, обробка поверхонь абразивними брусками, нові напрямки пошуку в галузі енергетики.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Спосіб виробництва механічної енергії взаємодією постійних магнітів

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Альтернативна енергетика

Основні терміни (ключові слова): Постійні магніти, ротор, статор механічна сила

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Виробництво механічної енергії без витрат звичайних енергоносіїв. Вирішується проблема залежності від енергоносіїв, зокрема, транспортних засобів.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Сутність пропозиції викладена в описі патента України № 73099. Завдяки взаємодії постійних магнітів ротора та статора в зазорі між ними збуджують магнітне поле, яке має складову, направлену вздовж вектора обертання ротора, тобто завдяки реалізації ознак запропонованого Способу створюють умови виникнення і збереження в процесі обертання ротора механічної сили, здатної виконувати тривалу в часі механічну роботу. Корисний опір обертанню не повинен перевищувати рушійну силу магнітного двигуна. На даний час виконано проектні роботи, придбані магніти для створення реальної моделі. На цей час спосіб практично не перевірено. Теоретично очікується питома енергетика 1-2 кВт/кг і більше.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? На основі аналізу великої кількості відомих конструкцій магнітних двигунів сформульовано основи і умови роботоздатності цих двигунів. Запропоновано власну конструкцію магнітного двигуна. Вона має виключно просту конструкцію (чотири магнітні кільця, два в роторі і два в статорі).

Вкажіть очікувані області застосування Застосування, як джерело механічної енергії, починаючи з дитячих іграшок і моделей, ручного механічного інструменту і знарядь, до транспортних засобів, в тому числі повітряного, надводного і підводного. Крім того, як джерело енергії протезів кінцівок та серця людини.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Швидка самоокупність виробництва та використання магнітного двигуна. Нові підходи до вирішення проблем енергетики шляхом подолання заборон Другого начала термодинаміки та використання, як джерела енергії, теплоти оточуючого середовища. Вирішення енергетичних проблем дозволить інтенсифікувати розвиток всіх галузей виробництва, в тому числі і в частині переробки екологічно шкідливих відходів, та заміні двигунів внутрішнього згоряння на запропоновані магнітні двигуни.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Використання запропонованих магнітних двигунів не обмежене. Але темп поширення використання магнітних двигунів значно залежить від темпів дослідження та оптимізації реальних моделей за участю автора.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Як технічних ідей, різновидів магнітних двиигунів є сотні. Та серед них згадки про діючі моделі - лише рекламний хід, або спроба компенсувати витрачені спонсорські кошти. В основі роботоздатності відомих конструкцій магнітних двигунів авторами покладене явище, яке ще не відкрите наукою. Явище, покладене в основу запропонованого способу, сформульоване, як гіпотеза, і належить до практичної перевірки. Результат, який досягається в запропонованому магнітному двигуні, досягається завдяки саме взаємодії магнітів статора і ротора з отриманням властивостей, не характерних для цих магнітів в процесі виготовлення.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Запропонований винахід пройшов етапи технічної ідеї, технічного рішення та конструкторської розробки. При виготовленні дослідного зразка не вистачило власних коштів.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Запропонований винахід захищено патентом України № 73099 з пріоритетом від травня 2001 року.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Пошук однодумців, спонсорів та опонентів, колективними зусиллями яких сподіваюсь довести справу від креслень до впровадження в виробництво і широке використання в промисловості, транспорті та інших галузях народного господарства.

Теги: