Спосіб висушування й зберігання сіна

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Спосіб висушування й зберігання сіна

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Сільське господарство

Основні терміни (ключові слова): Корм, зберігання, досушування, висушування, вологість, якість, пожежна безпека

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Як відомо, найкращим кормом для великої рогатої худоби в стійловий період є сіно високої якості. Але з його заготівлею на території України завжди виникають проблеми. Якщо літо видається засушливим кормові трави погано ростуть, і зібрати необхідну кількість сіна не вдається. Якщо ж літо видається дощовим трава виростає чудовою, але виникає проблема з її висушуванням. Ця обставина має ще один досить небажаний наслідок – перш, ніж віддавати команду косити траву, агроном повинен дивитись не тільки (і не стільки) на саму траву, а й на небо. Тому за не надто сприятливих погодних умов скошування трави часто відкладається, і трава перестоює (старіє і втрачає в якості). А при збиранні сіна бобових трав (конюшини, люцерни, еспарцету – найцінніших кормових культур) втрачається націнніша частина біомаси – листочки (вони осипаються й залишаються на землі).

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонований спосіб висушування (а не досушування) сіна полягає в тому, що свіжо скошена трава звозиться в кормоцех, де вона висушується (а не досушується) і упаковується в спеціальні контейнери. При цьому трава продувається надзвичайно сухим повітрям (його відносна вологість при 40ºС не перевищує 8%, а при температурі 60ºС вона знижується до 3%). Цей ефект досягається застосуванням техніки, яка забезпечує найвищу економічність процесу. Вода, що випаровується з трави, конденсується. Завдяки цьому відбувається циркуляція тепла по замкнутому контуру. Так само циркулює й повітря, що використовується для висушування трави. Завдяки цьому воно швидко насичується пахучими речовинами, й ті перестають випаровуватися з трави.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Зниження відносної вологості повітря, з допомогою якого висушується скошена трава, відбувається шляхом не наргівання, а зниження абсолютної влогості найбільш економічним способом. Цей процес не залежить від вологості навколишнього повітря, а отже, і погодних умов.

Трава не опромінюється ультрафіолетовими променями сонця і не обдувається великими масами свіжого повітря. В результаті цього значно зменшуються втрати вітамінів та інших речовин, корисних для тварин, а також поліпшуються смакові якості одержуваного в такий спосіб сіна (воно виходить більш запашним), а вода, яка вилучається з трави, приємна на смак та запах, і може використовуватись для напування тварин та/або приготування вологих кормосумішок.

При висушуванні сіна в такий спосіб практично повністю усуваються втрати його біомаси.

Вкажіть очікувані області застосування Сільське господарство.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Збільшення заготівлі сіна та підвищення його якості, поліпшення умов та подовження тривалості його зберігання (воно при цьому не пріє, в ньому не розмножуються патогенні мікроорганізми), підвищується рівень пожежної безпеки при зберіганні сіна (підпалити його майже неможливо, навіть навмисне), можливість робити стратегічні запаси кормів і, отже, зменшення (до повного зникнення) залежності кормової бази від погодних умов.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Практично всі розвинені країни, особливо північ України, Росія і Західна Європа, де сприятливі умови для росту кормових трав, але несприятливі для висушування сіна через високу відносну вологість атмосферного повітря.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? На півдні України застосовується (принаймні це робилось в СРСР) активне вентилювання сіна, яке полягає в тому, що сіно, яке не встигло висохнути, складається на спеціальну раму в стіжок, а потім у цю раму вставляється вентилятор і весь стіжок продувається по-вітрям. Однак ефективність такого прийому невисока, а якщо відно-сна вологість повітря близька до 100% вона взагалі відсутня.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Реалізації в сільському господарстві багатьох країн і одержання винагороди.

Теги: