Станок для розпускання колод

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження: 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища. Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Станок для розпускання колод

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Деревообробка

Основні терміни (ключові слова): Колода, тирса, стружка, дранка, штапик, конструктивні елементи, надлегкі деревоконструкції, безвідходні технології

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? При обробці деревини виникає велика кількість (до 50%, а іноді навіть більше) відходів у вигляді тирси і стружки, оскільки при цьому використовується розпилювання і стругання заготовки. Особливо при виготовленні конструктивних елементів малої товщини: шпон, дранка, штапик та ін. Крім того, в більшості відомих деревообробних машин застосовується зворотно-поступальний рух робочого інструмента, що неодмінно викликає сильну вібрацію, для зменшення якої доводиться робити масивні фундаменти. А це призводить до значного збільшення металомісткості. Крім того зворотно-поступальний рух вимагає великих затрат енергії для подолання інерційних навантажень та підвищує рівень шуму.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонований станок призначений для розпускання колоди на конструктивні елементи малої товщини: шпон, дранка, штапик та ін. Здійснення цієї процедури можливе в 2 способи:

1. Колода спочатку обрізується (з неї спилюється 4 обаполи по периметру) з тим, щоб надати їй квадратного перерізу і перетворити її в шпалу. Потім ця шпала розпускається на пропонованому станку на тонкі елементи однакової ширини. Відходів при цьому не утворюється, а поверхня конструктивних елементів виходить гладенькою, наче струганою, хоча стругання при цьому не застосовується. Завдяки цьому відпадає потреба в подальшій обробці конструктивних елементів (струганні), а відтак усувається утворення зайвих відходів (стружки). Цей спосіб доцільний у тому випадку, коли обаполи, що спилюються з колоди, можуть бути ефективно використані.

2. Колода не обрізується (з неї тільки знімається кора, сучки та інші нерівності), а відразу розпускається на пропонованому станку. При цьому утворюється більша ніж у першому випадку кількість конструктивних елементів з більшою сумарною площею (за такої ж їх товщини), але різної ширини. Такий спосіб доцільний при неможливості ефективного використання обаполів.

При роботі пропонованої машини також використовується зворотньо-поступальний рух інструментів, але вібрації це не викликає, оскільки реактивні імпульси взаємно компенсуються. Ні тирса, ні стружка при цьому не утворюються. Гладенька поверхня формується завдяки особливостям обробки деревини.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Використання відомих розробок у новому призначенні та ряд інших прийомів.

Вкажіть очікувані області застосування Меблева промисловість (виробництво шпону та надлегких меблів), виробництво тонкої (завтовшки 1-2 мм і менше) фанери (для надлегких меблів, будівництва), використання дранки і штапика як у традиційному призначенні (будівництві, виробництві вікон та ін.), так і в нетрадиційному (меблі та інші деревоконструкції).

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Значна (90% і більше) економія деревини, полегшення (при тій же міцності та зовнішньому вигляді) меблів та інших деревоконструкцій, у яких досягається висока міцність на згин при малій (на порядок меншій, ніж зазвичай) масі. Значне (в кілька разів) зменшення металомісткості конструкції станка.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Практично всі цивілізовані країни

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Дранка виготовляється шляхом розпилювання на спеціальних станках з використанням зворотно-поступального руху кількох пилок, зібраних у раму. Для їх приводу використовується кривошипно-шатунний механізм, робота якого викликає сильну вібрацію. Для мінімізації її впливу станина установки виконується масивною (і отже, металомісткою). Процес розпилювання супроводиться утворенням великої кількості тирси, в яку перетворюється до 50% (а в деяких випадках і більше) матеріалу. При цьому поверхня дранки виходить характерною для пиляного матеріалу (не гладенькою), через що дранка може бути використаною тільки в традиційному призначенні (будівництві), яке на сьогоднішній день морально застаріло.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Широке впровадження в практику цієї ідеї та одержання винагороди.

Теги: