Створення незалежної атмосферної енергетики

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Малиш Олексій Михайлович, 28 років

Контактний телефон, мейл: 8(050)39 68 243

Місце проживання, регіон: м. Херсон

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища. Одеський інститут сухопутних військ

Назва пропонованої розробки (ідеї): Створення незалежної атмосферної енергетики

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Нетрадиційна енергетика

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Створює умови для створення економічно ефективних атмосферних електростанцій, працюючих на природному круговороті води і повітря в природі. В результаті роботи електростанцій із оточуючого повітря отримують енергію та конденсат води.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Отримання корисної енергії від природного перепаду тиску, температури, вологості повітря між нижніми та верхніми шарами атмосфери. Основою є круговорот води та повітря у природі та використання акумульованої енергії.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Протягом тривалого часу людство намагається створити енергокомплекси, які здатні використовувати енергію атмосфери. В результаті побудовано гігантські геліоприймальні вежі з ККД рівним ККД паровозів. Впровадження нового принципу будівництва та роботи забезпечить економічно обґрунтоване створення дешевих енергокомплексів з високим ККД. Додатково отримуватимемо чистий конденсат з повітря.

Вкажіть очікувані області застосування Енергетика, водопостачання.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Людство вже використовує природний круговорот води та повітря як в енергетиці (гідро- та вітроенергетика), так і в інших галузях народного господарства, але з дуже низьким ККД. Впровадження в життя — це ефективне використання ресурсів навколишнього середовища. Створення незалежної енергетики. Отримання дешевої енергії і питної води. Зменшення шкідливого техногенного впливу теплової енергетики на довкілля.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Впровадження в більшості країнах світу.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? „Техника молодежи”, № 9, 1982; "Ветряки в трубе"; № 7, 2004; "Километровая труба в Австалийской пустыне" і інші. Висока вартість спорудження, низький ККД.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Впровадження у промислове виробництво.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент України № 76032 від 13.09.2004 року та інші.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Впровадження в життя.

Теги: