Світлодіодна продукція

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Іванов Сергій Костянтинович

Контактний телефон, мейл: 0508041321, ivanovsk@rambler.ru

Місце проживання, регіон: м.Луцьк, Волинська обл.

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища, СевНТУ, радіотехнічний, радіоінженер

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Статті по енергосбереженню, участь в конференціях, круглих столах, Київських виставках (в якості учасника)

Назва пропонованої розробки (ідеї): Світлодіодна продукція

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Освітлювальна техніка, електротехніка, енергетика

Основні терміни (ключові слова): Світлодіод, світильник, LED, економне освітлення

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Зменшення витрат електроенергії при збереженні світлових показників джерел світла.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Технологія дозволяє модернізувати всі типи світильників потужністю до 250 Вт (в порівнянні з лампою розжарення) з використанням найпрогресивнішого на сьогодні джерела світла.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Технологія дозволяє здешевити вироби навіть в порівнянні з Китайськими виробниками при високій якості, великому терміні експлуатації та відсутності шкідливих компонентів (утилізація) та складових (ультрафіолет).

Вкажіть очікувані області застосування Бюджетна сфера, промисловість, побут.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Європа та Азія вже використовує даний вид техніки, ми ж в своїй більшості ще маємо лампи розжарення (навіть не енергоощадні люмінесцентні).

Рентабельність до 50 відсотків, проста технологія виробництва (можна задіяти соціально незахищені групи населення). Зменшення парникових викидів, забруднення довкілля. Зменшення енергоспоживання в 10 разів. Збільшення терміну служби в 50 разів. Окупність в користувача від 6 місяців.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Вся Україна.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Основна відмінність - відсутність дорогих систем охолодження (радіаторів) та блоків живлення (драйверів).

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Випуск та реалізація дрібнооптових партій.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент України №65232 від 25.11.2011.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Інвестора у виробництво нових видів продукції (розширення асортиментного ряду.

Теги: