ТЕН

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Косенко Олександр Васильович

Контактний телефон, мейл: 0932975834

Місце проживання, регіон: Вінниця

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Технік-будівельник

Назва пропонованої розробки (ідеї): ТЕН

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Промисловість

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Будь-яка потужність, безпека.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Конструкція дуже проста.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Використання - бойлери, котельні і.т.д.

Вкажіть очікувані області застосування ЖКХ, промисловість.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Електрична енергія дешевша ніж газ, вугілля.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Для будь-якої країни.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Мала потужність, неможливість ремонту, небезпечні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея, можна показати, що робить на будь-якому заводі за хвилину.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Зацікавлення підприємців і промисловців.

Теги: