Теплообмінник роторний рекуперативний дугового типу

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Теплообмінник роторний рекуперативний дугового типу

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Теплотехніка.

Основні терміни (ключові слова): Теплообмінник, теплообмін, температурний напір, діапазон температур, масо-габаритні показники, гігієна, вентиляція.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Регенеративні роторні (з обертовою матрицею) теплообмінники при всіх своїх перевагах мають ряд недоліків: у них відбувається часткове змішування теплоносіїв; їх не можна використовувати для вентиляції приміщень, особливо тваринницьких (вся волога, практично весь аміак і майже весь вуглекислий газ, що містяться в спертому повітрі, яке викидається назовні, повертаються назад у приміщення, й вентиляція приміщення втрачає смисл); їх масо-габаритні показники обмежені (діапазон температур, в яких працює матриця, дорівнює температурному напору).

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонований теплообмінник, зберігаючи всі переваги традиційних, вільний від їх основних недоліків: волога, що конденсується на поверхні матриці, видаляється з теплообмінника, а разом з нею – аміак і вуглекислий газ, що розчиняються в ній; змішування теплоносіїв у ньому набагато менше (як мінімум – на порядок), існує також можливість повного уникнення їх змішування; масо-габаритні показники як мінімум на порядок вищі, й пропорційні не температурному напору, а температурному діапазону, в якому працює теплообмінник.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? В пропонованому теплообміннику застосована нетрадиційна схема руху теплоносіїв, завдяки чому він, будучи конструктивно схожим на традиційні теплообмінники, має ряд переваг перед ними: високі масо-габаритні показники; мале змішування теплоносіїв з можливістю його повного усунення; можливість використання для вентиляції приміщень, включаючи тваринницькі.

Вкажіть очікувані області застосування Перш за все – рекуперативна вентиляція приміщень (як житлових, так і тваринницьких). Особливо це важливо взимку, при температурі повітря нижчою від 0ºС, за якої рекуперативні теплообмінники працювати не можуть (їх матриці дуже швидко забиваються льодом, який утворюється при замерзанні вологи, що міститься в повітрі, особливо спертому, на робочій поверхні), а традиційні регенеративні теплообмінники використовувати категорично заборонено (через повернення в приміщення вологи, вуглекислого газу й аміаку).

Можливі також інші області застосування пропонованих теплообмінників, де відбувається подібний процес, наприклад, повітряні кондиціонери (включаючи реверсивні) та холодильники.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Значне (на порядок) зменшення витрати тепла на опалення, зменшення (також на порядок) металомісткості пропонованого теплообмінника, порівняно з традиційними.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Практично всі цивілізовані країни.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Регенеративні роторні теплообмінники, в яких значне (порівняно з пропонованим) змішування теплоносіїв (з неможливістю його усунення), ці теплообмінники категорично забороняється використовувати для вентиляції приміщень (особливо тваринницьких) через повернення в приміщення всієї вологи, практично всього аміаку й майже всього вуглекислого газу, що містяться в спертому повітрі.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Впровадження в практику сільського та комунального господарств, одержання винагороди.

Теги: