Територія щасливого дитинства

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Ремізова Оксана Вікторівна, 28 років

2. Контактний телефон, мейл
0984903217, o.remizzova@gmail.com

3. Місце проживання, регіон
м. Тернопіль

4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Педагогічна освіта. Ступінь маґістра. Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
Є декілька публікацій в українських збірниках з педагогіки.

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Територія щасливого дитинства

7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Життєві потреби людини

8. Основні терміни (ключові слова)
інтерактивність, інклюзія, альтернативна освіта

9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Синтез альтернативної та інклюзивної освіти, який породжує ефективний результат в розвитку та становленні особистостей.

10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Ідея полягає в об'єднанні звичайних дітей та дітей з особливими потребами за для спільного навчання і розвитку своїх вмінь та навичок.

11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Ідея реалізовується по принципу свободи, творчості та інтерактивності, розвитку дітей двох категорій в одному мікросоціумі.

12. Вкажіть очікувані області застосування
Створення декілька інтерактивних клубів такого типу, що значно зменшить бар'єр між звичайними дітьми та особливими.

13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Очікуємо що населення стане гуманнішим, толерантнішим та мудрішим у питання дітей з особливими потребами.

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Ми вважаємо що ми 100% корисні і необхідні для громади, як в Україні так і за її межами.

15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Нам нажаль вони не відомі, але думаємо вони є.

16. Ступінь опрацювання розробки
• ідея
• бізнес-план

17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
Ніяких

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Ми очікуємо, що наша ідея зацікавить багатьох, бо тоді це свідчитиме про те що громада зацікавлена моральним розвитком.

Теги: