Удосконалення конструкції просапного культиватора, як засобу механізації в умовах органічного землеробства

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Акастьолов Олексій Володимирович
2. Контактний телефон, мейл
тел. : 0936374636
3. Місце проживання, регіон
-
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
учень 9 класу, КЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді"
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
-
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Удосконалення конструкції просапного культиватора, як засобу механізації в умовах органічного землеробства
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Життєві потреби людини
8. Основні терміни (ключові слова)
Культиватор, сільське господарство, механізація, органічне землеробство
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Значення механічного обробітку ґрунту зумовлене дією на всі його властивості та наявність у ньому земних факторів життя рослин, які визначають родючість. Тому найважливішою задачею в підвищенні культури землеробства, підвищенні родючості ґрунту і збільшенні врожайності сільськогосподарських культур залишається правильний вибір робочих органів ґрунтообробної техніки, що забезпечать найбільш ефективний обробіток ґрунту та виробництво екологічно чистої сільгосппродукції в умовах органічного землеробства.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники

Удосконалення конструкції просапного культиватора

На основі проведеного патентного огляду технічних рішень конструкцій нами пропонується нова конструкція просапного культиватора. На рис.1. (додаток А) схематично зображено культиватор. Культиватор складається з рами 1, опорного колеса -2; стійки 3; граділі -4; плоско ріжучих робочих органів 5, пружних елементів 7 і розташованих за ними загортачів 6. Пластини 7 встановлені із зміщенням в поперечному напрямку на половину ширини захвату плоско ріжучого робочого органу 5. При русі пристрою, пластини 7 пригинають бур'яни до землі, а загортачі 6 присипають їх ґрунтом. Кронштейни 8 встановлені в тримачах 9 за допомогою гвинтів 10 з можливістю регулювання висоти встановлення пружних пластин 7. Тримачі 9 скобами 11 закріплені на поперечній штанзі 12 з можливістю переміщення на ній. Штанга 12 шляхом накладки з призмою 13 змонтована на граділі 4 з можливістю переміщення по ній в поздовжньому напрямку. Жорсткість пружних пластин 7 вибирається такою, щоб при їх взаємодії з бур'янами останні нахиляли їх. При русі, плоско ріжучий робочий орган 5 знищує бур'яни, що ростуть в міжрядді. Пружна пластина 7 нахиляє бур'яни, що ростуть в рядку в захисній зоні, а дисковий загортач 6 присипає їх ґрунтовим валиком. Нахилені бур'яни, висота котрих менше висоти встановлення пластини 7, також присипаються, так як, висота нижче висоти профілю ґрунтового валика. Культурні рослини при цьому не нахиляються і не травмуються, так як жорсткість стебла до моменту обробки набагато перевищує жорсткість стебла бур'янів.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
-
12. Вкажіть очікувані області застосування
Сільське господарство, органічне землеробство
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Запропонована конструкція культиватора дозволяє покращити якість обробітку ґрунту в міжряддях, зменшити кількість однолітніх бур'янів. Це позитивно впливає на виконання технологічного процесу обробітку ґрунту, бо дозволяє скоротити час та коефіцієнт використання робочого часу зміни.
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
технічне рішення

Теги: