Використання тепломереж як джерело виробництва електроенергії

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Мельник Андрій Михайлович

Контактний телефон, мейл: a_mel@meta.ua

Місце проживання, регіон: Київ

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища економічна

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо відсутні

Назва пропонованої розробки (ідеї): Використання тепломереж як джерело виробництва електроенергії

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: енергетика та ЖКГ

Основні терміни (ключові слова): комбіноване виробництво тепла та електроенергії

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Підвищення ефективності використання тепломереж централізованого теплопостачання

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонується виготовити еластичний матеріал, який може забезпечувати виробництво електроенергії за рахунок різниці температур, а також буде виконувати функцію ізолятора для тепломереж.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Новизна полягає у можливості похідного виробництва електроенергії без додаткових втрат тепла.

Вкажіть очікувані області застосування Будь-які тепломережі.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Диверсифікація джерел виробництва електроенергії.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) понад 100 млн. євро

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Матеріали, що виробляють електроенергію за рахунок різниці температур існують, проте не запропоновано аналогічного способу використання

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ідея

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). не знаю

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? реалізації

Теги: