Вітроенергетичні установки підвищеної потужності

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Тоачук Микола Миколайович, 64 роки

2. Контактний телефон, мейл
+380503785175; biwindaro@ukr.net

3. Місце проживання, регіон
Волинь, Луцьк

4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Освіта – вища, закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум в 1970 році, та Житомирський сільськогосподарський інститут в 1989 році.
Професія за дипломом – вчений агроном.

5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
- В 1987 році розробив «Бункер купажування та подачі хмелю на пресування», який був апробований на Луцькій хмелефабриці, а згодом застосований на всіх хмелефабриках України;
- В 1995 році спільно з Польським інститутом механізації спеціальних культур м. Пулави розробили і виготовили хмелезбиральний комбайн, який після проведення державних випробувань в 1998 році отримав дозвіл на серійне виробництво – Перший хмелезбиральний комбайн розроблений і виготовлений в Україні.
- В 2009 році розробив «машину для зривання квітів рослин», що застосовується при зриванні квітів при вирощуванні лікарських рослин.
-В 2010 році розробки в галузі вітроенергетики захищені двома Патентами України.

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Вітроенергетичні установки підвищеної потужності

7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Електрика

8. Основні терміни (ключові слова)
Вітроенергетичні установки, нетрадиційні джерела енергій, зелена енергія.

9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Продуктивність вітрової енергетики підвищується на 60 - 70%

10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
ВЕУ підвищеної потужності (ВЕУ ПП)
Актуальність впровадження стратегії сталого розвитку, обумовлена необхідністю стабілізації техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та розв'язання комплексу екологічних проблем в умовах соціально - економічного зростання. Одним з найбільших навантажень на навколишнє середовище являється виробництво енергії, об’єми виробництва якої повинні постійно збільшуватись, для задоволення всезростаючих потреб людства. Це і зумовлює перехід до виробництва «чистої енергії», важливе місце тут займає енергія вітру. Ресурсів цієї чистої енергії у 50 разів більше, ніж взагалі потрібно людству. Тому то зростають темпи виробництва її саме з допомогою використання цього ресурсу Планети.
Проте в деяких регіонах слабкі вітрові потоки обмежують використання цього джерела енергії, а вчені і практики намагаються підвищити ефективність вітрової енергетики. Такою проблемою захопився і я. Припустив, що в одній аеродинамічній трубі встановлено один за одним два вітрові колеса, що мають лопаті один лівого, другий правого напрямків обертання. Такі вітроколеса перетворюватимуть енергію вітрового потоку у кінетичну. Звичайно другий вітродвигун буде видавати дещо мешу потужність, оскільки знаходиться в турбулентному потоці повітря.
Втрати складатимуть 20-30%.
А якщо ці два вітродвигуни об’єднати в одну машину? Траким чином в мене виникла ідея, яку я назвав «biwind»:
Проблему різнонаправленості векторів крутного моменту я пропоную вирішити з допомогою розробленого мною мультиплікатора, який складає протилежні напрямки обертання в один, додаючи потужності.

11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Виготовлена таким чином ВЕУ матиме підвищену потужність, при тому ж діаметрі вітродвигуна, на 60-70%.

12. Вкажіть очікувані області застосування
Пропонований мною інвестиційний проект може застосовуватись в малій (балконній), середній і великій вітроенергетиці.

13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Економічний та соціальний ефект - собівартість, а відповідно і ціна реалізації нижче ринкової на 30-40 нижче присутніх на ринку;
Екологічний ефект - виробництво одного мегавата електроенергії супроводжується викидом в атмосферу 0,8 тонни умовних парникових газів, виробництво енергії вітроенергетичними системами не викликає навантажень на навколишнє середовище.

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Динаміка зростання виробництва енергії вітровими установками в Україні та в Світі срімко зростає. Виробництво ВЕУ ПП - легко конкурує з традиційними ВЕУ з горизрнтальною віссю обертання.

15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Так. Відомий вітроагрегат, що містить два вітроколеса в одному вітродвигуні, закріплених на кінцях спільного горизонтального валу, встановленого на башні, з можливістю обертатись навколо неї (Див. Патент СРСР № 9101, МПК F03D3/02. F03D7/06.1929). Недоліком такого вітроагрегату є складність конструкції кінематичного агрегату та технології встаноалення лопатей вітродвигуна.
Також відомий вітроагрегат пропелерного типу з горизонтальною віссю обертання та електрогенератором (Див. Катаєв П.М."Ветродвигатели и ветроустановки" М. Сельхозгиз с.215 1948 г.) Недоліком такого вітроагрегату є недостатня надійність роботи та низькі експлуатаційні характеристики.

16. Ступінь опрацювання розробки
ідея
технічне рішення
технологія
інноваційний проект

17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
На цю ідею я подав патентну заявку і в 2010 році отримав Патент України на корисну модель, № 51946 зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08. 2010 року.

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Шукаю партнера для спільного виробництва, або інвестора для співпраці згідно відповідного договору.

Теги: