Вивчення впливу ростактиваторів гумінової природи на ріст, розвиток і декоративні властивості Fuchsia hybrida й створення технології її вирощування для зовнішнього і внутрішнього озеленення навчальних закладів

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Бастрикова Олена Сергіївна
2. Контактний телефон, мейл
-
3. Місце проживання, регіон
Донецьк
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
учениця 11 класу Донецького навчально–виховного комплексу № 78
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
-
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Вивчення впливу ростактиваторів гумінової природи на ріст, розвиток і декоративні властивості Fuchsia hybrida й створення технології її вирощування для зовнішнього і внутрішнього озеленення навчальних закладів
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Агропромисловість
8. Основні терміни (ключові слова)
Озеленення, ростактиватор, Fuchsia hybrida
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Дана технологія дає можливість заощаджувати державні й батьківські кошти через надзвичайно низький рівень матеріальних й коштовних витрат
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
У якості ростактиватора використано гумат ГК – ЖКУ № 16 кв. (N : P : K = 0,9 : 1,5 : 1). Досліджувані рослини з певною періодичністю підгодовувались відповідної концентрації розчином даного гумату; у якості контролю використовувалась звичайна водопровідна вода.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Технологія вирощування, що була використана й апробована, надала можливість отримати 34 повноцінних багаторічних рослини Fuchsia hybrid протягом 4 –х місяців і може бути рекомендована як оптимальна
12. Вкажіть очікувані області застосування
Озеленення внутрішніх приміщень будівель та зовнішньої території
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
-
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
технологія

Теги: