Візуалізація навчального матеріалу засобами комп’ютерного моделювання на уроках фізики в старшій школі

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Литовченко Богдан Володимирович
mr.samy777@gmail.com
Вінниця
студент Інституту магістратури, аспірантури, докторантури, спеціальність «Фізика», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
-
Візуалізація навчального матеріалу засобами комп’ютерного моделювання на уроках фізики в старшій школі
Інформаційні технології
Фізика, освіта, моделювання
У порівнянні зі звичайними поліграфічними аналогами розроблений інтерактивний мультимедійний навчальний модуль з фізики є сучасним багатофункціональним засобом навчання і надає ширші можливості для організації навчального процесу, забезпечує індивідуальний темп навчання.
Проект містить авторські розробки: інтерактивні флеш-анімації, що ілюструють алгоритм виконання типових завдань з теми; якісні відео-фрагменти, що дають змогу побачити та зрозуміти внутрішню будову твердих тіл; інтерактивні моделі будови елементарних комірок кристалів (внутрішня будова твердих тіл); відібраний і лаконічно поданий текстовий матеріал, з теми; розроблений веб-квест на задану тему, що дає змогу організувати та проконтролювати самостійну або ж групову роботу учнів.
Проект «Візуалізація навчального матеріалу засобами комп’ютерного моделювання на уроках фізики в старшій школі» в залежності від креативності вчителя може бути використаний як на різних етапах уроку, так і в позаурочний час. Доцільно використовувати проект в поєднанні з інтерактивними технологіями навчання фізики, при індивідуальній роботі учнів та як засіб ефективної організації евристичної бесіди.
Освітня діяльність
В цілому ресурс дає змогу кожному учневі оволодіти необхідними теоретичними знаннями та практичними вміннями, розширити та поглибити знання учнів з фізики в цілому та особливостей внутрішньої будови оточуючих твердих тіл; формувати вміння та навички, які стануть основою для вивчення інших тем курсу фізики старшої школи та подальшої освіти, розвивати в учнів логічне мислення та просторову уяву на основі використання інтерактивних мультимедійних навчальних матеріалів, унаочнення фізичних теорій; стимулювати пізнавальну та творчу активність учнів.
-
-
інноваційний проект
-
-

Теги: