Водометний м`язовий привід човна

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Інформація про мої винаходи публікувалася в журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" та ще у чотирьох виданнях.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Водометний м`язовий привід човна

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: водні транспортні засоби

Основні терміни (ключові слова): Клапани, камери.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? М`язові приводи на плавальних засобах на наш час не дуже ефективні.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Для кожної ноги є прикріплені ззовні до дна надувного човна водометні приводи, кожен з яких має камеру. Зсередини на них можна натискати, почергово зменшуючи та збільшуючи (при відпусканні) їх об`єм. При цьому — почергово — впускний клапан спереду всмоктує воду, закривається, а випускний клапан, розташований позаду, виштовхує воду. Завдяки цьому поштовху човен рухається вперед.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Якщо рівномірно працювати з обома водометними приводами човен пливтиме прямо. Змінюючи зусилля, що докладаються до того чи іншого приводу, можна змінювати напрямок руху човна.

Вкажіть очікувані області застосування М`язові плавальні засоби.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? На пропонованих плавальних засобах можна плавати швидко, без надмірної втоми.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Високі споживчі якості мають забезпечити пропонованим човнам великий ринок.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії заявки.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявка на винахід № 2002021589, подана в Укрпатент у 2002 р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація дійде до бізнесових структур і вони зроблять належні кроки для втілення розробки у життя.

Теги: