Встановлення біогазової установки на молочній фермі як вирішення екологічної та економічної проблеми села

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Абраамян
2. Контактний телефон, мейл
-
3. Місце проживання, регіон
-
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
-
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
-
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Встановлення біогазової установки на молочній фермі як вирішення екологічної та економічної проблеми села
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Механіка, двигуни та насоси, освітлення, опалення
8. Основні терміни (ключові слова)
Біогаз, ферма
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Травна система та гній великої рогатої худоби виробляє найнебезпечніші для атмосфери парникові гази: метан і геміоксид азоту. Ці гази набагато шкідливіші, ніж вуглекислий газ, про який говорять значно частіше. Тому утилізація органічних відходів тваринництва дасть змогу зменшити викиди парникових газів в атмосферу.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Було обчислено, виходячи з місцевих умов, якої потужності можна встановити біогазову установку, і яку кількість біогазу можна отримати за рік її роботи. Розраховано яким еквівалентом отриманого біогазу можна замінити електроенергію та дизпаливо, які використовують на фермі, який екологічний та економічний ефект буде отримано.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
-
12. Вкажіть очікувані області застосування
Сільське господарство, енергетика
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
запропонований метод утилізації гною на молочній фермі ЗАТ ”Луганська насіннєва станція» дасть змогу вирішити цілий ряд не тільки економічних проблем, а й екологічних та санітарно-епідеміологічних проблем, встановленням БГУ мезофільного типу. Шлам, який утворився в процесі метаногенезу можна використовувати як субстрат для вермикультивування, а рідку фракцію – фугат – для культивування мікроводорості спіруліни.
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
інноваційний проект

Теги: