Застосування контрвіхрьових аераторів в якості пристрою подачі і змішання коагулянтів на станції водопідготовки і очищення стічних вод

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Яцишин Олег
2. Контактний телефон, мейл
+380995321420
3. Місце проживання, регіон
Краматорськ
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
4 курс ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська»
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
-
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Застосування контрвіхрьових аераторів в якості пристрою подачі і змішання коагулянтів на станції водопідготовки і очищення стічних вод
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Життєві потреби людини
8. Основні терміни (ключові слова)
Аератор, очищення стічних вод, змішування, водопідготовка
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
На сьогоднішній день ,зважаючи все більшого антропогенного впливу на природне середовище , відбувається трансформація природних умов формування якості води у водних об'єктах , призначених для використання в якості джерел питного водопостачання , а також зміна якісного складу дощових стічних вод , що підлягають очищенню.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Метод роботи КВА (КОНТРВІХРЬОВИЙ АЄРАТОР ВОДОПІДГОТОВКИ ) заснований на двох доповнюючих одна одну гідравлічних властивостях: ежектування повітря в центральну зону закрученого потоку і дроблення на дрібні бульбашки надходить в камеру змішування струменя повітря в зоні інтенсивної взаємодії співвісних протилежно закручених потоків води і коагулянту .
Принцип дії КВА реалізується за рахунок особливої геометричній форми його проточної порожнини. У загальному випадку КВА складається (Мал.1) з підвідних напірних водоводів, блоків завихрителей з воздуховодом ( повітроводами ) і камери змішування. Так як вимоги технологічного процесу полягають у необхідності змішування в межах аератора різних рідин, то до кожного з завихрителей буде підводитися своя технологічна лінія.

Контрвіхрьовий аератор водопідготовки

Роль завихрителей в конструкціях КВА можуть виконувати різні пристрої. Як показує досвід досліджень [ 1] у більшості випадків в якості завихрителей застосовувалися завіхрітелі у вигляді однозаходних спіралей або тангенціального підвода , в ряді випадків у вигляді осьових лопатевих решіток. Вони не мають рухомих деталей , що полегшує виготовлення і підвищує надійність експлуатації . Протікання всіх технологічних процесів у аераторі – засмоктування повітря, створення високотурбулентних потоків води і розчину коагулянта , і також необхідного воздухонасищенного потоку суміші забезпечується сформованість в проточній порожнині спеціальної геометричної форми закрученими потоками води і розчину коагулянту. Вони мають не складну геометричну форму і утворюють проточну порожнину поверхонь, що не додає складнощів при виготовленні аераторів на традиційному верстатному обладнанні. Можливо використовувати для свого функціонування різні джерела енергії, які не вимагають спеціального джерела енергії для стиснення повітря , оскільки забезпечують підсмоктування повітря в проточну порожнину самопливом з атмосфери. При правильному виборі потужності енергоустановки для створення необхідного водного потоку забезпечують низькі значення питомої енергії Для розчинення у воді 1 кг кисню - 0,15-0,40 кВт г\ кг О2.Також забезпечується додаткове захоплення повітря з атмосфери при падінні керованого струменя в опрацьований масив води ; забезпечується переробка масиву води на задану глибину і рівномірне перемішування масиву води в споруді.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Застосування КВА (Мал.2) дає можливість виробляти достатньо інтенсивне змішування розчину коагулянту з водою і наситити суміш повітрям в момент утворення пластівців, знизити витрату коагулянту.
Контрвіхрьовий аератор водопідготовки (загальний вид пристрою)

Найбільш ефективна схема очищення (Мал.3 ): на установці розташованні два протилежні КВА на початку регулюючої ємності , в якій здійснюється опрацювання масиву неочищеної води. До пристрою підводяться трубопроводи з водою і розчином коагулянту, після змішання розчину з водою відбувається випуск аерованої суміші в регулюючу ємність , в якій відбувається процес осадження. Передбачається встановлення перегородок, шляхом переливу води у ємність , відкіля всмоктувальним трубопроводом вода подається на фільтри для додаткового очищення.
Схема очищення контрвіхрьового аератора водопідготовки

12. Вкажіть очікувані області застосування
Сільське господарство
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
При застосуванні КВА на станціях водопідготовки і очищення поверхневих стічних вод можуть бути досягнуті наступні результати :
- зниження енергоспоживання станцією очищення ;
- підвищення надійності і тривалості використання обладнання за рахунок відсутності рухомих частин , що веде до зниження витрат на експлуатацію очисних споруд;
- за рахунок простоти конструкції контрвіхревих аераторів знижується вартість виготовлення пристрою ;
- зниження витрати коагулянту і звільнення площ, зайнятих реагентним господарством.
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
креслення

Теги: