Зимові шини

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Закускін Юрій Геннадійович, 20 років

Контактний телефон, мейл: +380952221337, ZakuskinJ.G@meta.ua

Місце проживання, регіон: Запорізька обл., м.Оріхів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ОСГТ механізація с/г, зараз навчаюсь в Запорізькому КПУ, спеціалізація менеджмент організацій.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Зимові шини

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): шини

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Мета винаходу – збільшити ресурс роботи зимових шин, не зважаючи на зміни покриття дороги, забезпечивши при цьому постійно високий коефіцієнт зчеплення з дорогою для безпеки руху транспортних засобів у зимовий період.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. В ролі робочої поверхні виступають металеві пластини, вмонтовані в протектор, паралельно одна одній шахматною чергою, які кріпляться до основи, розташованої між каркасом і протектором, між якими є прорізь. Пластини з проріззю розташовані під кутом для відведення снігу, льоду і води. Завдяки такому розташуванню пластин і прорізі площа п’ятна контакту шин з дорогою залишається постійною, що забезпечує високу ефективність шин на всіх видах покриття дороги. Прорізь в момент розташування її перпендикулярно дорозі, вкритій льодом, дає можливість пластинам роздаватись, тим самим утворюючи контакт зчеплення робочих органів з дорогою.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Поставлена мета досягається завдяки одночасному зношенню протектора і робочої поверхні колеса, що і забезпечує постійно високий коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою.

Вкажіть очікувані області застосування Заводи по виготовленню зимових шин.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? За такої конструкції зимових шин робочі органи у вигляді пластин будуть стиратися разом з протектором, одночасно загострюючи робочу поверхню, що і забезпечить постійно високий коефіцієнт зчеплення, незважаючи на зміни покриття дороги.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Автомобільні ринки, магазини, салони, сто і т.д.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Найближчим аналогом є шиповані, робочою поверхнею яких виступають шипи, вмонтовані на поверхні протектора, які і створюють зчеплення коліс з дорогою. Основним недоліком аналога є те, що при проїзді по дорозі не вкритій льодом чи снігом, шипи відразу стираються або вириваються. В сніжно-грязьовій каші ефективність шипів невелика, а на твердому, сухому чи мокрому асфальті шиповані шини програють навіть звичайним: через зниження площі п’ятна контакта шин з дорогою гальмівний шлях автомобіля збільшується на 5-10%. При зміні напрямку обертання шин можливе випадання шипів. Саме ці недоліки є небезпекою при русі автомобілем у зимовий період.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Технічне рішення на основі спостережень, розрахунків та досліджень, яке конструктивно обґрунтоване та захищене авторськими правами.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Номер поданої заявки а200800681 від 21.01.2008р. із встановленим пріоритетом. На даний момент патент готується до публікації.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Знайти зацікавлених людей у серійному виробництві моїх зимових шин, що в свою чергу зменшить аварійність у зимовий період.

Теги: